V prvním dílu jsme si popsali jak fungují čističe HEPA a dnes se zaměříme na to, jak fungují ionizéry. Srovnáme si oba typy čištění vzduchu v domácnosti a přineseme vám konečné rozhřešení. Snad vám to pomůže při rozhodování, který způsob čištění vzduchu u vás doma bude pro vás nejlepší.

Jak fungují čističe vzduchu ionizer

Ionizéry se od čističů vzduchu HEPA liší tím, že nepoužívají síť vláken k zachycení znečišťujících látek a často nemají filtr, který je nutné pravidelně měnit, aby se zajistila účinnost v průběhu času. Ionizátory využívají elektrostatický náboj k odstranění znečišťujících látek z ovzduší, alergenů a dalších nežádoucích částic. Uvolňují do vzduchu záporně nabité ionty, které přitahují kladně nabité ionty, jako je prach a alergeny, a poté se s nimi vážou.

Jakmile se ionty spojí dohromady, způsobuje to, že problematické částice se stávají mnohem těžšími než dříve. Výsledkem je, že tyto příliš těžké částice již nejsou dostatečně lehké, aby zůstaly v ovzduší a spadnou na zem. Jakmile přistanou na podlaze, je mnohem méně pravděpodobné, že je někdo vdechne – lze je snadno vyluxovat.

Některé typy ionizátorů jsou dodávány se speciální elektrostatickou sběrnou destičkou, která tyto těžké částice přitahuje a zachycuje na jejich povrchu. Tato destička se musí pravidelně umývat, ale lze ji opětovně použít bez ztráty účinnosti.

Rozhřešení

Jak jsme si již napsali, největší rozdíl mezi čističi vzduchu HEPA a ionizátory je způsob, jakým odstraňují částice z ovzduší. Je jedna možnost účinnější než druhá? Abychom mohli odpovědět na tuto otázku, musíme zvážit rozsah pro každý typ a také potenciál, aby se vzdušné kontaminanty po jejich prvotním zachycení recirkulovaly.

Čističe vzduchu HEPA vtahují vzduch do jednotky a cirkulují pomocí vysoce kvalitního filtru, který zachycuje znečišťující látky. Jakmile vzduch cirkuluje filtrem a byl vyčištěn, je vyčištěný vzduch foukán zpět do místnosti. Obtížné částice a znečišťující látky, které byly zachyceny ve filtru, tam zůstanou, dokud není třeba vyměnit filtr. Pokud vyměníte filtr, jak je doporučováno výrobcem, nehrozí žádné riziko úniku zpět do atmosféry. Čističe vzduchu HEPA jsou tedy mimořádně účinným způsobem, jak udržet vzduch ve vaší domácnosti bez kontaminantů.

Jak bylo výše popsáno, ionizační čističe vzduchu nepoužívají filtry k zachycení nežádoucích nečistot z ovzduší. Namísto toho používají elektricky nabité ionty k vázání částic a jejich pádu na zem nebo k přitahování k nabité sběrné desce. Částice jsou buď z podlahy a okolních povrchů setřeny či vyluxovány nebo je omytá sběrná deska. Pokud jde o celkovou účinnost ionizátorů, záleží to hodně na majiteli domu. Jelikož částice nejsou bezpečně zachyceny ve filtru, mohou být narušeny a dostat se opět do vzduchu, není-li dům pravidelně uklízen. I když ionizátory, které používají nabité sběrné desky, tuto možnost omezují, stále nejsou tak účinné jako filtry HEPA, které znečisťující částice zachycují a brání jejich návratu do vzduchu.

Dalším problémem s ionizačními čističkami ovzduší je to, že nabité ionty, které produkují, nejsou vhodné pro každého. Byl proveden výzkum, který naznačuje, že tyto nabité částice mohou dráždit příznaky astmatu, a tak popírat jakékoli příznivé účinky lepší kvality domácího ovzduší.

Při rozhodování se mezi čističem HEPA nebo ionizátorem byste měli také uvážit efektivní rozsah každého zařízení. V závislosti na jejich velikosti nabízejí čističe vzduchu HEPA obvykle největší efektivní rozsah, pokud máte velkou plochu na pokrytí. Zatímco některé špičkové ionizátory jsou schopny pokrýt 2 000 čtverečních stop nebo více, většina modelů je omezena na rozsah menší než 600 čtverečních stop.

Čističe ovzduší HEPA jsou většinou dražší než ionizátory. Je to kvůli kvalitě použitých filtrů a přísným požadavkům, které musí splňovat, aby mohla být udělena certifikace HEPA. Rovněž musíte zvážit dodatečné náklady na nové filtry, protože čističe ovzduší HEPA nebudou fungovat efektivně, pokud nebudou filtry pravidelně měněny.

Ionizační čističe ovzduší používají jednodušší technologii. Proto jsou také levnější možností, oproti HEPA. Mají také snadnější údržbu, jelikož nevyžadují použití filtrů, které musí být pravidelně vyměňovány, aby byla zachována jejich účinnost. Pokud ionizátor používá nabitou sběrnou desku, lze ji po celou dobu životnosti zařízení omýt a opětovně použít. Celkově lze říci, že ionizátory jsou cenově dostupnější volbou, pokud máte nižší rozpočet nebo pokud nesnášíte výměnu filtrů.

Obrázky: pixabay.com