C.I.C. metodaŠkodlivým toxinům se v běžném životě vyhneme skutečně jen stěží. Číhají na nás prakticky na každém kroku – v jídle, vodě, ovzduší drogách i alkoholu. Pokud se jich do našeho těla dostane velké množství, začne se to projevovat mnoha způsoby. Trápí-li vás alergie, na které nic nefunguje, nepříjemné bolesti hlavy komplikující vám život, ekzémy kdekoli na těle nebo bolesti kloubů, jako jedna z možných příčin mohou být právě toxiny. Proti příznakům zatíženého organismu bojuje C.I.C. metoda, která se zaměřuje jak na fyzický, tak i psychický stav člověka. Zastává tvrzení, že jedno bez druhého nemůže existovat a detoxikace tak bude kompletní jen tehdy, kdy se zaměříte jak na tělo, tak i na duši.

Co je to C.I.C. metoda?

C.I.C. metoda vznikla odvozením od anglického názvu Controlled Inner Cleansing, což se dá stručně přeložit jako řízená vnitřní očista. Pokud jí budete chtít podstoupit a udělat tak něco dobrého pro své tělo i duši, můžete navštívit jedno z center – ta se nachází v Praze, Plzni a Ostravě. Absolvujete asi hodinu dlouhou schůzku s terapeutem, který vás podrobí diagnostice typu toxické zátěže pomocí přístroje Salvia. Díky zjištěným výsledkům vám následně navrhne postup a určí přípravky Joalis, které bude vhodné do vaší léčby zařadit. Kúra trvá asi šest týdnů, po jejichž uplynutí se s terapeutem sejdete znovu a on zkontroluje efekt detoxikace.

Speciální přípravky Joalis

C.I.C. metoda funguje správně jen v případě, kdy si necháte odborně poradit. Součástí detoxikace jsou přípravky Joalis, které je možné zakoupit samostatně, ovšem v takovém případě vám nikdo nezaručí jejich správné fungování. Úkolem přípravků Joalis není jen odstranění toxinů z těla, ale zároveň i odblokování emocí, díky kterým se škodliviny v těle hromadily.

Ještě než se rozhodnete kúru podstoupit, je třeba si uvědomit, že i lidská psychika má svou váhu. Dokud se k této kúře nenaučíte přistupovat s čistou myslí, pak je pravděpodobné, že C.I.C. metoda selže. Důležité je zaměřit se nejen na příznaky, ale i na jejich příčiny.

Obrázek: pixabay.com