Mluvíme-li o chiromantii, mluvíme tak o jednom druhu věštění. Někdo jakýkoli typ věštění odsuzuje, považuje ho za něco Čtení z rukyzbytečného a zastává názor, že člověk by rozhodně neměl hledět do budoucnostivšak ona přijde sama. Ale existují i tací, kteří věštění důvěřují, pravidelně ho podstupují a výsledky pak řídí svůj život. Inu jak se říká: Sto lidí – sto názorů. Možná i vy máte svůj vlastní, osobní názor co se jakéhokoli věštění týče. My se vám ho rozhodně nesnažíme nijak vyvracet, měnit nebo vás nějak přesvědčovat. Chiromantie představuje čtení z ruky a nejedná se o hledění do budoucnosti. Díky chiromantii se člověk může dozvědět sám o sobě nové věci, o kterých neměl sebemenší tušení. A věřte tomu nebo neale čtení z ruky se může naučit téměř každý! 

Pahorky pod drobnohledem

Na dlani najdete pahorky – lidově jim říkáme polštářky. Hodně polštářků představuje hodně energie a naopak málo polštářků značí o malém množství energie. Čím masivnější máte polštářek, tím výraznější jsou vaše vlastnosti.

 • Velký palcový vrch

  Najdete ho u kořene palce. Je-li váš palcový vrch silný, kulatý a teplý, patříte mezi lidi vitální, vstřícné, laskavé, milé a velice oblíbené. Naopak máte-li palcový vrch suchý, tenký dokonce až se svraštělou kůží, představujete pravý opak – lidi neschopné vřelosti i lásky. Úzký palcový vrch prozrazuje líného milence i sklony ke lhaní a libost v záletech.

 • Malý palcový vrch

  Leží mezi velkým palcovým vrchem a vrchem ukazováčku. Chcete-li ho vidět, pokrčte mírně dlaně. Představuje odvahu, bojovnost a pud sebezáchovy. Je-li váš malý palcový vrch plochý, jste zbabělí, krutí a máte sklony k agresivitě. Plný malý palcový vrch naleznete u lidí, kteří rádi spolupracují ve skupině.

 • Vrch malíčku

  Tato část hodně vypovídá o aktivním životě, touze po pracovním úspěchu a materiální pohodě a blahobytu. Máte-li příliš vyvinutý vrch malíčku, jste hodně upovídaní a často i bezohlední. Naopak je-li váš vrch malíčku dobře vyplněný, značí to o vaší dobrosrdečnosti a chápavé povaze. Málo vyplněný zase poukazuje na přílišnou ostýchavost a neochotu poznávat nové lidi.

Prsteníček a ukazováček – porovnejte je!

Ačkoli jste si toho možná nevšimli, prsty na ruce mohou vypadat delší, než ve skutečnosti jsou. Změřte si je a porovnejte jejich délky. Máte-li prsteníček hodně silný a delší než ukazováček, jste kreativní a umělecky nadaní. V případě, že máte prsteníček naopak mnohem kratší než ukazováček, jste spíše realističtější typ.

 • Palec

  Čím výraznější je váš palec v postavení k ostatním prstům na ruce, tím větší výšky dosahuje vaše ego. Extroverti mají hodně silný palec a také jedinci, jejichž tělo je schopné rychlé regenerace. Ti s křehčím zdravím, kteří se bojí všelijakých výzev mají naopak palec slabý. Snílci se vyznačují dlouhými, hubenými palci a v práci se příliš nepředřou. Tlusté palce naznačují dostatek silné vůle.

 • Ukazováček

  Je také nazýván jako Jupiterův prst, představuje vztah k morálce a výšku vašeho ega. Hodně toho vypovídá i o vůdcovských schopnostech. Máte-li až nápadně dlouhý ukazováček, libujete si v panování druhým lidem a v jejich kontrole.

 • Prostředníček

  Říká se mu Saturnův prst a vypovídá o vašich morálních pohledech, vědeckých schopnostech a vědomostech i o tom, jak moc jste tvrdohlaví. Dlouhý prostředníček naznačuje pracovitost, krátký zase nezodpovědnost.

 • Prsteníček

  Máte-li slabý prsteníček, vaše tvůrčí schopnosti nejsou příliš vysoké. Lidé s nápadně dlouhým prsteníčkem zase velice snadno podléhají hazardu.

 • Malíček

  Krátký malíček vypovídá o tom, že nemáte sebemenší problém nacházet pro své myšlenky ta správná slova, naopak čím delší malíček, tím menší komunikační schopnosti.

Fotografie publikována se svolením Samuiblue  Photography/FreeDigitalPhotos.