dospívání dětíDospívání značí konec dětství. Klukům i holkám se mění tělo, začíná se formovat jejich osobnost a pohlavně dozrávají. Tento proces, prožívá s dětmi celá rodina. Mladý člověk, se začne měnit jak po stránce fyzické tak i psychické. Nadchází doba puberty, kdy se z dívenky stává mladá žena a z chlapce muž. Přichází uvědomování si vlastní osobnosti. Začnou se z nich stávat „rebelové“ a bouří se proti veškerým autoritám. Obzvlášť té rodičovské autoritě. Začínají prohlubovat svá přátelství, poznávat své první lásky, ale bohužel také násilí. Vynecháme celou anatomii, včetně menstruace u holek a mutování u chlapců a ostatní tělesné doprovody.

Období plné změn

Nastává doba plná dramatických změn, které se týkají jak mladého člověka v pubertě, tak jeho okolí. Rodiče si pozvolna začnou uvědomovat, že jim z malého mrňouska roste muž, nebo žena. Projevy spojené s dospíváním, se liší u každého jedince. Pubescent si vytváří vlastní identitu, a hledá sám sebe. Mladé slečny i kluci v období puberty, bývají na tělesné proměny citliví a ne vždy, jsou z toho nadšení.  Hormonální změny způsobují změnu psychiky u mladého člověka. A to jednak z pohledu emoční lability a zvýšené citlivosti i úzkostlivosti. Někteří jedinci jsou uzavření, jiní impulsívní, vztahovační nebo urážliví. Nezanedbatelným vývojem prochází i jejich uvažování. Zvládnou uvažování v abstraktní rovině a hypoteticky pracují s různými událostmi, které třeba ještě nenastaly. Tahle změna v myšlení, spojená s nedostatkem zkušeností, se projevuje chováním stylu: „Všechno vím, všude jsem byl, a všechno nejlépe znám“. Dochází na řadu sebehodnocení, kdy člověk v pubertě spoléhá více sám na sebe. Kdežto v minulosti si vytvářel představu na základě názoru a posouzení druhých lidí. Velmi často létá v oblacích a bláhově se oddává snění.

Neohrožená všemocnost

Mezi nejoblíbenější témata patří neohrožená všemocnost a sex. Jen stěží bychom mohli od puberťáka, čekat nějaké kompromisy. Často usiluje o snadné a přímočaré řešení. Jde o vášnivého diskutéra. Své názory, o kterých je pevně přesvědčen, že jsou neomylné, prosazuje vehementně a zdlouhavě. Nemalou roli ve vývoji pubertálního jedince, hraje rodina a okolí, ve kterém se vyskytuje. Návod, jak zvládnout pubertu neexistuje. Bylo vydáno mnoho knížek, pro případ, že by si někdo skutečně nevěděl rady. Vychovat dítě v dospělého jedince vyžaduje notnou dávku trpělivosti, pochopení a především lásku.

Fotografie publikována se svolením photostock Photography/ FreeDigitalPhotos.net