ProvenceProvence je skoro zapomenutá vesnička, kterou najdete v jihovýchodní Francii. Táhne se od vrcholků sněhem pokrytých jižních Alp, až k rovinám Camargue a pobřeží Středozemního moře. Její název vznikl z latinského slova „provincie“. Provence byla první mimoitalskou provincií Římanů. Původně byla tato oblast osídlena ligurskými kmeny. V 6 st.př.Kr. byla kolonizována řeckými lóny, během 4 st. se zde usazují Keltové a v 2 st.př.Kr. ovládají Provenci Římané a zakládají první zaalpskou provincii. V 6 st. je území podmaněno Ostrogóty a roku 537 Franky. Mezi 8 a 10 stoletím je území vystavováno arabským vpádům. Podle Verdunské smlouvy roku 843 patří Provence vnukovi Karla Velikého Lotharovi I. Pak patřila Provence synovi Karlu Mladšímu a roku 863 se stala součástí Východofranské říše. Součástí francouzského království se stala postupně v průběhu dvou století. Kolem 11 století se Provence stává důležitou v oblasti kultury. Ve 14 století je dějištěm politiky, kdy dochází k přesídlení papeže z Říma do Avignonu. Následkem této etapy zvané avignonské zajetí papežů nastal spor mezi francouzským králem Filipem Sličným a římským papežem Binifácem VIII. Král nechal zajmout papeže a prosadil zvolení novým papežem arcibiskupa z Bordeaux. V roce 1309 pod Filipovým nátlakem přesunul své sídlo z Říma do Avignonu. Historické a přírodní zajímavosti se Provenci nedají upřít.

Nesmrtelné kouzlo Provence

Do dnešní doby tady najdete mnoho památek, které připomínají nejstarší obyvatele Řeky, Římany, ale i nájezdné Saracény. Svou stopu zde ponechali i místní vladaři a papežové. Provence si svým kouzlem podmanila řadu básníků a malířů. Táhlé fialové lány vonící levandule, modré nebe, barevné fasády domů ozářené sluncem, dobré víno i jídlo. Říká se, že když bůh vytvářel Provence, nechal si v rukávu všechny esa. Úrodné vinice, blankytné moře, kvetoucí zahrady, hluboké kanony, zelené a vysoké kopce, lesy a přírodní parky. Provence je dnes velmi oblíbený styl ve světě bydlení. A to především z toho důvodů, že umí navodit dokonale klidnou atmosféru inspirovanou pohostinným venkovem.

Fotografie: Moustiers. Haute Provence. Author:eliza mougel licencována pod CC BY 2.0./ www.flickr.com