svíčka na dušičky „Čím jste Vy, byli jsme i my, čím jsme my,budete i Vy.“ Je slavné memo (memorandum), což je neformální stanovisko. Nejen tento výrok se váže ke dni, který je speciálně určen pro památku na zesnulé.

Jednoduše Dušičky

Dušičky jsou Vzpomínka na všechny věrné zesnulé a Památka všech věrných zesnulých, nebo také Svátek zesnulých či Památka zesnulých. Jednoduše a lidově nese den 2. Listopadu označení Dušičky. Je to den, kdy se vzpomíná na zesnulé a modlí se za ně. Slaví se od 10. století a od roku 1915 je zvykem slavit Dušičky průvody na hřbitovy a zdobit hroby.

Svíčka a květina

Je zvykem přinést zesnulému na hrob květinu, která symbolizuje víru ve věčný život – znamená to tedy víru v život posmrtný. Hlavní zvyk je ale zapálení svíčky. Je to akt vztažený ke vzpomínce na mrtvé.

Halloweendýně na dušičky

Svátek Halloween je spojován s Dušičkami a vzpomínkami na mrtvé. Tento svátek mají rády hlavně děti, které se nejen v Americe převlékají do masek a chodí strašit sousedy, kteří jim za to dají sladkost. Halloween se slaví v předvečer Všech svatých, tedy 31. listopadu. S tímto obdobím jsou také spojovány tradice, jako vyřezávání dýní.

Zároveň se s těmito dny pojí takový zvyk zapalovat před vchod domu lucerničku. Ta má odehnat všechny zlé duchy a strašidla a ochránit všechny živé.

Obrázky: Fotografie publikována se svolením franky242 a Rasmus Thomsen. Photography/FreeDigitalPhotos.net