Žít pro někoho jiného – pro milovaného člověka je sice krásné, ale jen do doby, dokud to tak cítí i váš partner. Jenže občas jeden míní a osud mění. Určitě si téměř každý ve vztahu přeje, aby to bylo navždy, a pokud možno stejně krásné a intenzívní. Jenže láska má mnoho podob a ne vždy musíme tyto její vrtochy a proměny chápat.

Být ženou v domácnosti je stejně záslužné, jako budovat kariéru, vstávat do práce, jezdit na různá školení. Ba možná ještě i horší, pokud se dotyčná osoba zakonzervuje doma a veškerou svou pozornost obrátí vůči jiné osobě/osobám. Ať už jde o druha, manžela, děti. Věřte nebo ne, pro spokojenou ženu je důležité, aby si ukradla kus času i sama pro sebe. A proč? To se dozvíte v následujících řádcích.

Prostor pro vlastní seberealizaci

A žili spolu šťastně až do smrti. Takto končí většinou opravdu jen pohádky. Bohužel realita je krapet o něčem jiném. V dnešním světě je velmi důležité, aby měla každá žena čas i pro svůj osobní rozvoj a koníčky. Být matkou, partnerkou či manželkou, pečovat o dům a zahradu, dělat nákupy, žehlit, zašívat, vařit, uklízet, kontrolovat finanční rozpočet a další úkony spojené s postem „žena v domácnosti“ si zaslouží pozornost, stejně tak, jako být pracující ženou. Ani ženy v domácnosti to nemají lehké a rozhodně nejsou méně úspěšné než podnikatelky, manažerky a jiné pracovní pozice. Taková práce ovšem sebou nese jednu velkou nevýhodu, což si mnoho z nás neuvědomuje, dokud…

Dokud se vám ze dne na den nezboří vámi vytvořený a několik let vypiplaný svět tím, že od vás bude chtít váš partner (střed vašeho vesmíru – odejít). V ten okamžik neztrácí taková žena pouze svou roli „žena v domácnosti“, partnera, ale ocitá se doslova a do písmene – na dlažbě a mnohdy i bez prostředků. Bez předešlých zkušeností, bez praxe, bez vidiny, co bude dělat vůbec dál. Ono to občas může vypadat, jako začarovaný kruh, protože na stranu druhou muži nemají příliš rádi nezávislé ženy. U muže roste potřeba zajistit ženu prakticky a ekonomicky. Naproti tomu ženy do vztahu vnášejí emoční podporu a vytváří rodinu – kotviště pro muže.

Zdravé sobectví

Povinnost pečovat o sebe i své blízké je podstatou křesťanství, které je klíčovou součástí základů naší kultury, ať už jsme věřící či nikoliv. I v běžném životě se lze s tímto jevem setkat. V letadle je součást bezpečnostních instrukcí to, že nejdříve nasadíme dýchací masku sobě, teprve následně ostatním, aby to vůbec k něčemu bylo. Důležité je ne žít životy ostatních, ale především svůj vlastní život a mít své touhy a přání není vůbec nic špatného nebo sobeckého.

Mějte radost z každé maličkosti, která se vám povede, mějte své sny a plňte si je. Mějte i plány. Pracujte na sobě a své osobnosti. Neupínejte se k jedinému středu vesmíru – na partnera. Důležité je uvědomit si, že neexistuje jednotný manuál na život a každý neseme za ten svůj zodpovědnost. K urovnání myšlenek a naplňování svých přání existuje celá škála metod.

Proč mít koníčky

Mít své hobby představuje možnost dělat něco jen pro sebe. Vzdálit se od každodenních problémů a odpočinout si. Koníček by nám měl přinášet radost a možnost seberealizace. Většina žen dělá tu chybu, že se realizuje pouze prostřednictvím dětí, partnera, domácnosti. Navíc nikde není psáno, že vás takový koníček nemusí časem i živit. Nemusíte být nutně onou „nezávislou“ ženou, ale rozhodně mějte otevřená zadní vrátka, pro případ, že se vám ze dne na den rozpadne váš svět.

Obrázek: pixabay.com