Půst je klíčem ke zdraví a vitalitěOdborníci se shodli na tom, že účinky půstu jsou pro lidský organismus blahodárné. Současně však nabádají ke zvýšené opatrnosti, při déletrvajícím vysazování potravy. V poslední době se velmi rozšířila novinka, a tím je dieta, která se částečně podobá půstu. Trvá 5 dní a opakuje se každé tři až šest měsíců.

Podle studií má tato dieta obsahující jen trochu proteinů a téměř žádný cukr prodloužit život o 10 let. Tento speciální půst dokáže člověka ochránit před různým onemocněním a výrazně zbrzdí stárnutí. Pokusy byly provedeny na laboratorních myších, které se dožily o 11% déle. Nejdříve byl pokus proveden na kvasinkách, pak myších a posléze také na člověku. U myší byl zaznamenán mimo delšího myšího života i pokles rakoviny, horečnatých onemocnění, zvýšení počtu kmenových buněk v různých orgánech včetně mozku a omlazení organismu.

Žádný bláznivý výstřelek, ale vědecká fakta

Nejedná se údajně o žádný bláznivý výstřelek, ale vědecký výzkum pod vedením Valtera Longa, ředitele Institutu dlouhověkosti a vedoucího výzkumného programu Onkologie a dlouhověkosti. Dieta se kladně podílí na zlepšení zdravotního stavu tím, že vylučuje rizikové faktory související se stárnutím. Jsou to například cukrovka, obezita, kardiovaskulární choroby, rakovina a další. Chátrání organismu je zpomaleno tím, že je stimulována regenerace tkání, jež je založená na kmenových buňkách.

Mezi výčet kladných vlastností diety patří posílení imunity i nervového systému. Eliminují se ohrožené a zbytečné buňky a je zajištěno vytváření nových přirozeným způsobem, jak se tomu děje při narození a v době dospívání, dodává vědec. Do takovéto diety se nemůžete však pustit sami, dobu včetně způsobu musí sledovat lékař a přihlížet k fyzickým podmínkám jednotlivce. Po 5 dnech je možné se vrátit k normálnímu stravování, na které jste zvyklí. Tím to však nekončí, aby to mělo vůbec nějaký význam, musí se dieta dodržovat už po zbytek života.

Tajemství dlouhověkosti pod lupou

Dieta se zakládá na rostlinné stravě a opakující se půst v pravidelných intervalech dokáže „vyhladovět“ rakovinové buňky. Rovněž zesiluje pozitivní účinky chemoterapie tím, že chrání před toxickými účinky buňky zdravé. Valter Longo je sedmačtyřicetiletý vědec pocházející z Janova. Studoval na amerických vysokých školách a poté na Jihokarolínské univerzitě. Zabýval se výzkumem neurobiologických aspektů stárnutí včetně Alzheimerovy choroby. Při svém zkoumání nezapomíná na sílu přírody a zajímá se o velmi staré osoby – 100 let, kdy zkoumá jejich životní styl a společné prvky, ať už žijí na jakémkoliv konci světa. Jejich studiem se pokouší odhalit tajemství dlouhověkosti.

Fotografie publikována se svolením adamr Photography/FreeDigitalPhotos.net