Tento termín je hodně znám, ale pravdou zůstává, že si jen málokdo dokáže představit, co vše tento pojem zahrnuje. Určitě to není tak, že se zde dá kompletně uplatnit pořekadlo – co je tvoje, to je i moje a co moje, po tom ti je prd.

Společné jmění manželů (SJM) vzniká uzavřením sňatku a existuje po celou dobu trvání manželství. Aby to však nebylo tak snadné, patří sem řada výjimek.

Co vše zahrnuje SJM

Například SJM nevznikne v den sňatku, je-li na majetek jednoho z manželů vyhlášen konkurz. Do společného jmění manželů patří majetek nabytý oběma lidmi za trvání manželství a závazky, jež některému z manželů či oběma vznikly společně za dobu trvání manželství. V případě majetku jde o veškeré vyplacené příjmy (odměny, mzdy, odstupné, autorské honoráře, prémie) a patří zde i příjmy, které plynou z odděleného majetku (tj. majetek, který si do manželství jeden či druhý, případně oba přinesli). Třeba nájemné z nemovitosti, úroky z vkladů apod.

SJM a podnikání

Pokud jeden z manželů podniká a během doby manželství se stane společníkem nějaké společnosti (třeba s.r.o.) potom je společnost společným jměním manželů, nicméně manželka v takovém případě nemá právo o rozhodování ohledně podnikání, obchodování.

Co do SJM nepatří?

Do SJM nepatří majetek získaný darem či dědictvím, pokud se týká jen konkrétní osoby. Není-li nikde uvedeno, že se každý z manželů stává vlastníkem poloviny zděděné nemovitosti, pak do SJM taková nemovitost nepatří. Jestliže nějaký majetek dědí oba, pak je samozřejmě společným jměním.

Další výjimku tvoří majetek, který si jeden z manželů pořídil za majetek, který patřil výlučně do jeho vlastnictví. Například má-li jeden z manželů naspořeno ještě před svatbou milion korun, a pak si koupí chatu. Potom nebude tato chata považována za společné jmění manželů.

K dalším věcem, které do SJM nespadají, jsou ty, jež slouží osobní potřebě bez ohledu na množství či hodnotu. Jestliže si pan Housenka koupí pro svou potřebu finančně nákladné obleky Hugo Boss se zlatými manžetovými knoflíčky, nebude muset v případě rozvodu paní Housenkové obleky vracet či vyplácet. Tyto záležitosti řeší advokátní služby poměrně často.

Majetek náležící výhradně jednomu z manželů

Další záležitost, které se SJM netýká je majetek, který si manžel či manželka přinesl do manželství a vyplývá z něj povinnost něco uhradit. Týkat se to může automobilu a placení silniční daně. Ovšem mohou to být i jiné věci, které je nutné opravit či zaplatit. Manžel či manželka, nemůže po rozvodu vyžadovat finanční kompenzaci.

Na závěr

Dnes jsme si SJM probrali jen v kostce. Hodláte-li uzavřít sňatek je vhodné si veškerá pravidla pročíst a případně i uzavřít předmanželskou smlouvu. A nemyslete si, že ten, kdo vstupuje do manželství s „holým zadkem“, to vyhrál. Do SJM nespadá pouze zisk, ale i dluhy.

Obrázek: pixabay.com