Orlické hory patří sice, alespoň co se rozlohy týče, k našim menším pohořím, neznamená to ovšem, že by tato lokalita...