Již 10 let je v České republice září měsícem biopotravin. Tuto kampaň vede Ministerstvo zemědělství. Jeho mottem je „...