Pro prevenci i léčbu diabetu je klíčové dodržování zásad zdravého stravování. Mimo potravin sem patří i pravidelný pohyb a...