Dříve, než jsme si pro ulehčení práce začali kupovat již namleté koření, které jsme jen pohodlně přesypali do kořenek...