Žen se sice v okolí divých motorů a hluku skřípějících pneumatik točí mnoho, avšak jen málokterá z nich se mezi tvrdošíjně...