Říjen je měsícem, kdy jsou katoličtí křesťané vybízeni k modlitbám svatého růžence. Modlitba růžence volá po Mariině přímluvě, zahrnuje v sobě...