Podle různých studií je lidský mozek v prvních letech svého vývoje maximálně flexibilní a nasává vědomosti jako houba, což platí i pro výuku cizích jazyků. Dané základy například angličtiny přetrvávají do školního věku a stačí na ně vhodnou formou navázat. Proto u malých dětí bychom měli podporovat výuku v maximální možné míře, v budoucím profesním životě se totiž bez znalosti cizího jazyka jednoduše neobejdou.

Klidně už od narození

Podle názorů jazykovědců není problém začít výukou takříkajíc od plenek. Od školky by pak měla mít výuka už jasně dané schéma, protože základem je začít brzy a vyučovat pomocí hry, navíc je ale nutná pravidelnost, aby si mohl dětský mozek nové vědomosti dostatečně osvojit. Ideální je tedy svěřit výuku angličtiny pro nejmenší do rukou odborníků, kteří používají metodu Wattsenglish a seznamují děti s pro ně cizím jazykem přirozenou formou, pomocí her, písniček, ale i tancování. 

Předškolní angličtina plná her

Angličtina pro předškoláky, tj. pro děti od 3 do 6 let věku, musí být hlavně o zábavě. Výuka musí probíhat hravou formou, a přestože mají děti v raném věku větší kapacitu učení a paměti, neudrží dlouho pozornost. Je proto vhodné aktivity při výuce střídat, zpívat, hrát si nebo prohlížet obrázky. Důležitá je ve výuce naprostá přirozenost a nenucenost, která umožní dětem osvojit si výslovnost, zkoušet intonaci a ztrácet ostych z mluvení v cizím jazyce. Právě takové základy jsou nutné pro fázi školní angličtiny.

Školní angličtina včetně gramatiky

Starší děti se s nástupem do školních lavic setkají totiž s klasickou školní angličtinou, kde většina výuky již probíhá tradičně v lavicích, ale děti z předškolních kurzů mají na co navázat. Zvlášť děti, které prošly různými kurzy angličtiny ve školkách a jazykových školách, bývají při výuce na základní škole aktivnější, lépe rozumí a mají osvojenou lepší výslovnost. Lépe se tak přizpůsobují další fázi učení gramatiky a slovní zásoby, které jsou pro další rozvoj znalosti cizího jazyka klíčové.