Předvánoční čtení: Něco z historie Vánoc

narození JežíšePůvodní pohanský svátek, dnes slavený křesťany. Vánoce každoročně oslavují narození Ježíše. Jak tomu bylo dříve, jak to začalo?

Původ

Původně jsou Vánoce pohanským svátkem. Lidé v té době uctívali Slunce a byli spjati s přírodou tak, jak my dnes nejsme. Pohané v zimním období oslavovali právě zmíněné Slunce. Sice pozbylo své síly, ale věřili, že se mu brzy navrátí. Svátky připadaly na zimní slunovrat, tj. kolem 21. prosince, a protože křesťané se pohanské zvyky snažili odstranit, z těchto slavností udělali oslavy narození Ježíše. Cíleně zasadili tento svátek na dny kolem slunovratu, aby se kryl s pohanským, aby se na ně zapomnělo.

Ježíš

O narození Ježíše se dočtete v Bibli, která sloužila pro křesťanské učení a stále k tomu slouží. Židovský národ tehdy věřil, že zažije lepší časy. Ty měly nastat s příchodem Mesiáše (nebo Krista). Jeho jméno mělo být Ježíš. Bůh pak vyslal anděla k panně Marii. Byla zasnoubení s Josefem. Anděl jim řekl, že do Marie vstoupí Duch svatý a ona tak počne syna, jehož jméno bude Ježíš. Marie pak porodila chlapce v Betlémě, kde jej uložila do jeslí. Tento výjev je každoročně připomínán a v mnoha městech se staví velké betlémy po vzoru této historie.

Svátky navazující na historii

24. prosinec je Štědrým dnem, kdy končí adventní čas. V tento den se mají obdarovávat nejbližší – na dary je pak nahlíženo jako na štědrost Boha. O den později je Boží hod vánoční, kdy se měl narodit Ježíš. Slaví se také Půlnoční mší. Tento den je určen pro hodování, slavení, nikoli pro práci. 26. dne v prosinci je pak oslavován Štěpán, mučedník, který hlásal příchod Ježíše. Židé ho ukamenovali. V tento den chodí koledníci od domu k domu, zpívají o Štěpánovi a chtějí koledu. 27. prosince se dříve také slavilo, a to kvůli Janu Evangelistovi. Staral se o Marii a měl mnoho nepřátel. Říká se, že ho měli jeho nepřátelé hodit do kotle s vřelým olejem, ale jemu se nic nestalo díky Boží ochranné ruce. Neublížilo mu ani otrávené víno. O den později se pak slavilo dál, slavil se svátek mláďátek. Toto označení nesly děti z Betléma. Tyto děti zabil král Herodes, když hledal Ježíše a jeho rodiče.

 Obrázek: Fotografie publikována se svolením: Author: mary and jesus by petr kratochvil. http://all-free-download.com/free-photos/

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.