Říjen – měsíc Panny Marie Růžencové

měsíc Panny Marie Růžencové-růženecŘíjen je měsícem, kdy jsou katoličtí křesťané vybízeni k modlitbám svatého růžence. Modlitba růžence volá po Mariině přímluvě, zahrnuje v sobě bídu doléhající na člověka. Obsahuje rozjímání o životě naplněným Bohem a je zaměřena na Kristův život.

Co je to růženec

Růženec se dá definovat jako rozjímavá a niterná modlitba, která směřuje ke Kristu, ten je středem rozjímání. Rozjímání se týká jeho života, událostí, které zažil. K této modlitbě se často používá také šňůra, na které jsou navlečena růžencová zrnka. Je to pomůcka soustředění a navíc mají být lidé při modlitbě vedeni právě díky této šňůrce.

Vznik růžence

Růženec má kořeny v modlitbě žalmů, které křesťané přejali jako podklad pro své modlitby. V žalmech každý lehce pozná Boha jako svého spasitele a obrací se zde na něj s žádostí o milost, pomoc, odpuštění hříchů.

Žalmy k modlitbám využívali hlavně poustevníci a řeholníci. Každý z nich se zavázal pomodlit se minimálně jednou týdně nad všemi sto padesáti žalmy. Mnoho z nich však neumělo číst, proto místo žalmů proběhla modlitba stylem 150 „otčenášů“ a „zdrávasů“.

Panna Marie

Marie měla vždy své oči upřené na Krista. Vždy, ať procházela čímkoliv, vzpomínala právě na Ježíše a vzpomínkami na něj ji vždy provázel růženec, který neustále recitovala. Proto dnes křesťanské společenství dává dohromady modlitbu růžence s Mariinými vzpomínkami.

A protože podle katolického kalendáře má Panna Marie Růžencová svátek 7. října, stal se celý měsíc obdobím intenzivních modliteb.

Fotografie publikována se svolením   m_bartosch Photography/FreeDigitalPhotos.net

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.