Boje jsou od pradávna. Ať už to bylo na základě hladu, získání území, získání uznání, ale i vyvoleného člověka....