Za posledních 10 let se v České republice zvýšil počet zkrácených úvazků podle dat Evropského statistického úřadu (Eurostat) z 18,8 % na 22,4 %. Stále tak Česko zaostává za ostatními zeměmi, např. v Nizozemsku pracovalo v roce 2018 na zkrácený úvazek celých 46,8 % všech zaměstnanců, o něco nižšími čísly se může pyšnit Rakousko, Německo, Belgie, Dánsko nebo Švédsko. Nejčastějšími důvody pro zkrácené úvazky bývají nemožnost nalezení práce na plný úvazek nebo péče o rodinné příslušníky, ale také v poslední době oblíbený požadavek na možnost realizace nebo trávení času s rodinou. 

Zkrácený úvazek jako benefit?

Podle statistik pracuje na zkrácený úvazek v Evropské unii 19 % zaměstnanců ve věku 20 až 64 let. Více než polovina je k tomu donucena z důvodu, že nenašla práci na plný úvazek, naopak druhá polovina zvolila tento typ úvazku z důvodu péče o děti nebo dospělé se zdravotním postižením. Kromě těchto dvou skupin však roste i skupina zaměstnanců, kteří mají zkrácený úvazek jako benefit, který jim poskytuje sám zaměstnavatel. 

Rovnováha mezi prací a soukromým životem

Podle personalistů lidé se zkráceným úvazkem jsou totiž výkonnější, vyrovnanější a často loajálnější, právě proto některé společnosti tento koncept podporují, stejně jako snahu zaměstnanců najít rovnováhu mezi prací a ostatními aktivitami. Cílem zaměstnavatelů při nízké nezaměstnanosti je také přivést do práce zpět ženy na rodičovské. Motivací pro ně bývají právě zkrácené úvazky, které umožňují zajistit si chůvy na hlídání dětí, ale neztratit pracovní místo, kvalifikaci ani kontakt s kolegy v době, kdy je žena na mateřské nebo rodičovské dovolené. 

Home office a flexibilita

Kromě zkrácených úvazků je snaha personalistů přesvědčit ženy na rodičovské dovolené k návratu do firmy také dalšími benefity. Takovými možnostmi jsou home office nebo flexibilní pracovní doba, která umožní skloubit pracovní a rodinný život např. za pomoci agentury na hlídání dětí. Právě flexibilita je nejčastějším požadavkem i v rámci work-life balance, kdy lidé chtějí kromě práce mít dostatek času na rodinu, ale také své koníčky nebo další vzdělávání.